ÖZEL EĞİTİM EVİ > ...:::ÖZEL EĞİTİM EVİ FORUM:::... > Özel Eğitim Evi Forum > özel alt sınıf açmak için bi iöo da en az ka.ç kayıtlı öğrenci olmalı?
: [1]
   
: özel alt sınıf açmak için bi iöo da en az ka.ç kayıtlı öğrenci olmalı?  ( 6769 )
15 Nisan 2010, 09:09:28
bariscanan
Ziyaretçi


« : 15 Nisan 2010, 09:09:28 »


Merhaba ben AÄžRI PATNOS ram da müdür yardımcılığı yapıyorum.işitme engeliler öğretmeniyim burda develtin hiç eğitim uygulama iş okulu alt sınıf hiç birinden 1 tane yok. bende burda bi işitme özel alt sınıf açmak için uğraşmak istiyorum.bunun için yönetmeliği araştırdım.ama sınıfı acmak içn en az kaç öğrenci gerektiği ile ilgili bilgi yazmıyor.bilen varsa cvb verirse sevinirim :D mutlu günler
« : 15 Nisan 2010, 19:57:06 ROZER »
15 Mayıs 2010, 19:08:07
betül60
Ziyaretçi


« #1 : 15 Mayıs 2010, 19:08:07 »

slm arkadaşlar bi şey soracaktım bu her okula özel alt sınıf açmak neye bağlı?
15 Mayıs 2010, 20:00:18
esraa
Ziyaretçi


« #2 : 15 Mayıs 2010, 20:00:18 »

Hocam en az 4 öğrenci gerekli yanılmıyorsam sınıf açmak için..
17 Mayıs 2010, 22:43:21
yolcu
Site Sorumlusu
Uzman Üye
*****

Paylaşım Puanı 49
Çevrimdışı Çevrimdışı

: Bay
: 2179


Çocuklarla oyun oynadığında bırak onlar kazansın.


« #3 : 17 Mayıs 2010, 22:43:21 »

Öğrenci sayısına bağlı ve her öğrenci için ram raporunda özel eğitim sınıfında eğitim alması uygundur diye raporu olmalı yani okul idaresi okulundaki öğrenci sayısına bakacak bir sınıfta  en az 4 en fazla 10 olacak şekilde ve idareci millieğitim il müd. müracat edecek okulumuzda özel eğitim sınıfı açılmasını istiyorum diye.

Başarısızlıklar büyük başarının öğretmenidirler
"Gül veren elde gül kokusu kalır"
Sevilen insan sevgisini insanlara veren insandır.

Gerçek Akıl, Sadece Bize Sunulan Çözümleri Seçmek Değil, En Uygun Çözümü Bulabilmektir.
17 Mayıs 2010, 22:55:32
yolcu
Site Sorumlusu
Uzman Üye
*****

Paylaşım Puanı 49
Çevrimdışı Çevrimdışı

: Bay
: 2179


Çocuklarla oyun oynadığında bırak onlar kazansın.


« #4 : 17 Mayıs 2010, 22:55:32 »

İKİNCİ BÖLÃœM

Yönlendirme, Yerleştirme ve İzleme

          Yönlendirme

          MADDE 11 �/strong> (1) Yönlendirme, özel eğitime ihtiyacı olan bireyin eğitsel değerlendirme ve tanılama sonucuna göre en az sınırlandırılmış eğitim ortamı ve özel eğitim hizmetine karar verilerek eğitim planı ve özel eğitim değerlendirme kurul raporu hazırlanmasını içeren bir süreçtir.

          (2) Özel özel eğitim okul ve kurumlarında eğitim ve/veya destek eğitim hizmeti alacak bireyler, eğitim planı ve özel eğitim değerlendirme kurul raporu ile okul ve kurumlara doğrudan başvurabilir.

          (3) (Fıkra eklenmiştir: 14.3.2009/27169 RG) Özel Eğitim Değerlendirme Kurulunca; destek eğitim alması uygun görülen bireyler için gerektiğinde bir yıllık sürenin altında da destek eğitime yönlendirme kararı alınabilir.

 

          Yerleştirme

          MADDE 12 �/strong> (1) (Cümle eklenmiştir: 14.3.2009/27169 RG) Özel eğitim hizmetleri kurulu, özel eğitim değerlendirme kurul raporu doğrultusunda özel eğitime ihtiyacı olan bireyi uygun resmî okul veya kuruma yerleştirir. Bu kurul, Özel Eğitim Değerlendirme Kurulunun yönlendirme raporu ve velinin isteği doğrultusunda özel okullarda öğrenimlerini sürdüren öğrencinin, bulunduğu okulda kaynaştırma yoluyla eğitime devam etmesi için de karar alabilir.�/span>

          (2) Bireylerin uygun eğitim ortamına yerleştirilmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

          a) Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin öncelikle yetersizliği olmayan akranlarının devam ettiği sınıf olmak üzere, özel eğitim sınıfı, gündüzlü özel eğitim okulu/kurumu, yatılı özel eğitim okulu/kurumu gibi en az sınırlandırılmış ortamdan en çok sınırlandırılmış ortamda eğitimlerini sürdürmelerini sağlayacak şekilde yerleştirilmelerine dikkat edilir.

          b) Yerleştirme, bireylerin yetersizlik türü ve derecesi, tüm gelişim ve akademik disiplin alanlarındaki performansı, eğitim ihtiyaçları ile ilgi ve istekleri doğrultusunda yapılır.

          c) Yerleştirmede, bireyin yerleştirileceği okulun veya kurumun personel durumu, öğrenci mevcudu ve eğitim ortamı göz önünde bulundurulur.

          ç) Yerleştirme kararında velinin yazılı görüşü dikkate alınır.

          d) Birey, ikamet adresine göre mümkün olan en yakın okul veya kuruma yerleştirilir.

          e) Yerleştirme kararına; bireyin velisi karar tarihinden itibaren, yerleştirme kararı verilen okul veya kurumdaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu ise kayıt tarihinden itibaren 70 iş günü içinde itiraz edebilir.

          f) Eğitimin her aşamasında, bireyin gelişimi ve eğitim performansı doğrultusunda durumuna uygun yeni bir okula veya kuruma yerleştirmesi kararı alınır.

Başarısızlıklar büyük başarının öğretmenidirler
"Gül veren elde gül kokusu kalır"
Sevilen insan sevgisini insanlara veren insandır.

Gerçek Akıl, Sadece Bize Sunulan Çözümleri Seçmek Değil, En Uygun Çözümü Bulabilmektir.
17 Mayıs 2010, 22:56:29
yolcu
Site Sorumlusu
Uzman Üye
*****

Paylaşım Puanı 49
Çevrimdışı Çevrimdışı

: Bay
: 2179


Çocuklarla oyun oynadığında bırak onlar kazansın.


« #5 : 17 Mayıs 2010, 22:56:29 »

İKİNCİ BÖLÃœM

Özel Eğitim Sınıfları

          Özel eğitim sınıflarının açılması

          MADDE 25 �(1) Özel eğitime ihtiyacı olan ve ayrı bir sınıfta eğitim almaları uygun bulunan bireylerin, yetersizliği olmayan akranları ile bir arada eğitim görmeleri amacıyla her tür ve kademedeki resmî ve özel okul ve kurumlarda, özel eğitim hizmetleri kurulunun önerisi doğrultusunda millî eğitim müdürlükleri tarafından özel eğitim sınıfları açılabilir.

          (2) Bu okul ve kurumlarda, uygulanacak eğitim programı temel alınarak iki tür özel eğitim sınıfı oluşturulur.

          Bulunduğu okulun veya kurumun eğitim programını uygulayan özel eğitim sınıfları

          MADDE 26 �(1) Zorunlu öğrenim çağındaki bireylerden ilköğretim programları veya bu programa denkliği kabul edilen bir özel eğitim programını takip edebilecek durumda olan bireyler için açılan özel eğitim sınıflarında, eğitim-öğretim hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

          a) Özel eğitim sınıflarında aynı tür yetersizliği olan öğrenciler eğitim görür.

          b) Özel eğitim sınıflarında görme, işitme ve zihinsel engelliler sınıf öğretmenleri görev yapar. Bu sınıflara, öğrencilerin yetersizlik türüne göre öğretmen görevlendirmesi yapılır.

          c) Görme ve işitme yetersizliği olan öğrenciler için açılan özel eğitim sınıflarının 1-5 inci sınıflarında dersler sınıf öğretmenleri, 6-8 inci sınıflarında ise alan öğretmenleri tarafından okutulur. 4-5 inci sınıflarda beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar, din kültürü ve ahlak bilgisi, bilgisayar, yabancı dil dersleri alan öğretmenleri tarafından okutulabilir. Alan öğretmeni tarafından okutulan derslere sınıf öğretmeni de katılır.

          ç) Görme ve işitme yetersizliği olan öğrenciler için açılan özel eğitim sınıflarının dışındaki sınıflarda 1-8 inci sınıflarında dersler sınıf öğretmenleri tarafından okutulur. 4-8 inci sınıflarda beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar, din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri ile 6-8 inci sınıflarda teknoloji ve tasarım dersi alan öğretmenleri tarafından okutulabilir.

          d) İlköğretim okullarında açılan özel eğitim sınıflarında birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılır. Ancak, görme ve işitme yetersizliği olan bireyler için açılan sınıflarda bu uygulama 1-5 inci sınıflar arasında yapılır. Bu öğrencilerin 6 ncı sınıftan itibaren akranlarıyla birlikte aynı sınıfta eğitim görmeleri sağlanır.

          e) Bu sınıflardaki öğrenciler, bulundukları okul veya kurumda uygulanan eğitim programını takip ederler. Bu program temel alınarak, öğrencilerin eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda BEP�eri hazırlanır.

          f) Özel eğitim sınıflarının mevcudu en fazla; okul öncesi eğitimde ve ilköğretimde 10, ortaöğretim ve yaygın eğitimde 15 öğrenciden oluşur. Ancak, otistik çocuklar için her tür ve kademede açılan özel eğitim sınıflarında ise sınıf mevcudu en fazla 4 öğrencidir.

          g) Özel eğitim sınıfını tamamlayan öğrencilere kayıtlı bulunduğu okulu veya kurumu tamamlayan yetersizliği olmayan diğer öğrencilere verilen belge verilir.

          ğ) Bu sınıflar ders, dinlenme, yemek ve diğer etkinlik saatleri bakımından okulda/kurumda uygulanan programa uyarlar.

          h) Sınıfların okul/kurum içindeki yeri, öğrencilerin yetersizlik türü dikkate alınarak belirlenir.

          ı) Öğrencilerin akranlarıyla bir arada bulunduğu ders, yemek ve diğer etkinlik saatlerinde sosyal uyumlarına yönelik düzenlemeler yapılarak gerekli koruyucu tedbirler alınır.

          i) Okul ve kurumlarda özel eğitim sınıfına devam eden öğrencilerin, yetersizliği olmayan akranları ile alan dersleri ve sosyal etkinlikleri bir arada yapmalarını sağlamaya yönelik düzenlemeler yapılır.

          j) Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumları bünyesinde özel eğitim sınıfları açılabilir. Bu sınıflarda; okul veya kurumun eğitim programı, okulun fizikî şartları ve personel durumu, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin yetersizliği ve gelişim özellikleri ile bireysel yeterlilikleri dikkate alınarak gerekli düzenlemeler yapılır.

          Bulunduğu okulun veya kurumun eğitim programından farklı bir eğitim programı uygulayan özel eğitim sınıfları

          MADDE 27 �(1) Zorunlu öğrenim çağındaki bireylerden ilköğretim programları veya bu programlara denkliği kabul edilen bir özel eğitim programını takip edemeyecek durumda olan bireyler için açılan özel eğitim sınıflarında eğitim-öğretim hizmetlerinin yürütülmesinde, aynı yetersizliği olan bireyler için açılan özel eğitim okul ve kurumlarının mevzuat hükümlerin yanı sıra aşağıdaki hususlar da dikkate alınır:

          a) Özel eğitim sınıflarında, aynı tür yetersizliği olan öğrenciler eğitim görür.

          b) Bu sınıflarda eğitim alan öğrenciler, yetersizlik türüne göre hazırlanan özel eğitim programını takip ederler. Öğrencilerin BEP�eri hazırlanırken takip ettikleri bu eğitim programı temel alınır.

          c) Açılan özel eğitim sınıflarında birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılır.

          ç) Özel eğitim sınıflarında görme, işitme ve zihinsel engelliler sınıf öğretmenleri görev yapar. Ancak, bu sınıflarda zihinsel engelliler sınıf öğretmeninin görevlendirmesine öncelik verilir.

          d) Sınıfların mevcutları, takip edilen eğitim programının uygulandığı okul veya kurumlardaki mevcutlar dikkate alınarak oluşturulur.

          e) Dersler sınıf öğretmenleri tarafından okutulur. 4-8 inci sınıflarda beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar, iş eğitimi dersleri alan öğretmenleri tarafından okutulabilir. Alan öğretmeni tarafından okutulan derslere sınıf öğretmeni de katılır.

          f) Özel eğitim sınıfını tamamlayan öğrencilere, takip ettikleri özel eğitim programını uygulayan özel eğitim okul veya kurumlarındaki programı tamamlayan öğrencilere verilen belge verilir.

          g) Bu sınıflarda ders, dinlenme, yemek ve diğer etkinlik saatlerinde okul veya kurumda uygulanan programa uyulur.

          ğ) Öğrencilerin akranlarıyla bir arada bulunduğu ders, yemek ve diğer etkinlik saatlerinde sosyal uyumlarına yönelik düzenlemeler yapılarak koruyucu tedbirler alınır.

          h) Okul ve kurumlarda özel eğitim sınıfına devam eden öğrencilerin, yetersizliği olmayan akranları ile bazı ders ve sosyal etkinlikleri bir arada yapmalarını sağlamaya yönelik düzenlemeler yapılır.

          ı) Sınıfların okul içindeki yeri, öğrencilerin yetersizlik türü dikkate alınarak belirlenir.

Başarısızlıklar büyük başarının öğretmenidirler
"Gül veren elde gül kokusu kalır"
Sevilen insan sevgisini insanlara veren insandır.

Gerçek Akıl, Sadece Bize Sunulan Çözümleri Seçmek Değil, En Uygun Çözümü Bulabilmektir.
17 Mayıs 2010, 23:10:22
yolcu
Site Sorumlusu
Uzman Üye
*****

Paylaşım Puanı 49
Çevrimdışı Çevrimdışı

: Bay
: 2179


Çocuklarla oyun oynadığında bırak onlar kazansın.


« #6 : 17 Mayıs 2010, 23:10:22 »

Ãœcretsiz taşıma

          MADDE 90 �/strong> (1) Bakanlık, özel eğitim okul ve kurumları ile özel eğitim sınıflarındaki gündüzlü öğrencilerin okula ulaşımlarının ücretsiz sağlanması için gerekli tedbirleri alır.

Başarısızlıklar büyük başarının öğretmenidirler
"Gül veren elde gül kokusu kalır"
Sevilen insan sevgisini insanlara veren insandır.

Gerçek Akıl, Sadece Bize Sunulan Çözümleri Seçmek Değil, En Uygun Çözümü Bulabilmektir.
01 Ekim 2011, 18:01:05
grupozelogretim
Ziyaretçi


« #7 : 01 Ekim 2011, 18:01:05 »

özel eğitim ve özel öğretim ile ilgili sorularınız için

www.ozelogretimakademisi.com
Bilgilerimizi paylaşalım
06 Ekim 2012, 21:29:17
hayalist
Ziyaretçi


« #8 : 06 Ekim 2012, 21:29:17 »

ARKADAŞLAAR ÖZEL ALT SINIFLAR İÇİN  HAFTALIK DERS ÇİZELGESİŞ
06 Ekim 2012, 21:56:34
yolcu
Site Sorumlusu
Uzman Üye
*****

Paylaşım Puanı 49
Çevrimdışı Çevrimdışı

: Bay
: 2179


Çocuklarla oyun oynadığında bırak onlar kazansın.


« #9 : 06 Ekim 2012, 21:56:34 »

MEB sitesine git bakanlık birimlerinde özel eğitim ve rehberlik bölümünde yeni ders programı var.

Başarısızlıklar büyük başarının öğretmenidirler
"Gül veren elde gül kokusu kalır"
Sevilen insan sevgisini insanlara veren insandır.

Gerçek Akıl, Sadece Bize Sunulan Çözümleri Seçmek Değil, En Uygun Çözümü Bulabilmektir.
: [1]
   
 
:  

SMF 2.0.6 | SMF © 2013, Simple Machines
Rengli Theme By OGRETMENWEB & Sosyal Bilgiler Dev Paylaşım Alanı
MySQL Kullanıyor PHP Kullanıyor XHTML 1.0 Uyumlu! CSS Uyumlu!